Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva k nemovitostemNávrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva k nemovitostem

Katastrálnímu úřadu v………………….Věc: Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva k nemovitostem.

    Dne ……………. byla uzavřena kupní smlouva, kterou pan(í) .............. , r.č.: ........ trvale bytem ................, okr. ………….., prodal ................, zastoupené , IČ: ..............nemovitosti: …………………………………………………………………………………………… zapsaných u Katastrálního úřadu …………………. LV ......, pro katastrální území ………………………., okres ……………………………… Podepsaní účastnící navrhují, aby bylo zahájeno řízení o vkladu a vlastnické právo ke shora uvedeným nemovitostem bylo zapsáno na list vlastnictví číslo ................... ................., IČ: ..................


Přílohy:x ……………….(nabývací titul) kupní smlouva, darovací smlouva, apod…
x ……………….. (kupní smlouva ona nová)
x ……………….. jiné
V …………………………….    dne .........

TOPlist