obchodní podmínky soutěže


Soutěž pořádá AZ INVESTMENT s.r.o, se sídlem Josefa Suka 262, 434 01 Most, IČ 275 43 072, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném pro Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26357. Cena SMS je 20,-Kč včetně DPH, technicky zajišťuje Airtoy a.s., infolinka 602777555, www.premiumservices.cz

Podmínky soutěže:

Účastnit soutěže se může každý občan České republiky starší 18 let, který zašle SMS se správnou odpovědí na otázku (dále jen “účastník”). Počet SMS zpráv je udáván pouze účastníkem a není jakkoliv omezen. Ze soutěže jsou vyloučeni provozovatelé soutěže, včetně jejich rodinných příslušníků a osob spřízněných.

Účastník bere na vědomí, že se účastní soutěže prostřednictvím služby Premium SMS se zvýšeným tarifem, cena SMS zprávy je zpoplatněna dle tarifu, pro účely této soutěže je cena 20,- Kč za každou zaslanou SMS. SMS zprávy zaslané z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za řádnou soutěžní SMS a budou vyloučeny. Zprávy které nebudou validní, budou ze soutěže vyloučeny a nelze za ně požadovat jakoukoliv náhradu.

Každý, kdo odešle soutěžní SMS zprávu, bude informován na číslo z něhož byla SMS odeslána, zda odpověď byla správná.

Po ukončení soutěže organizátor ze všech správně došlých odpovědí vylosuje tři výherce, kteří v pořadí jak budou vylosováni obdrží cenu:

1.cena  Robotický vysavač Samsung SR NaviBot

2.cena  Kávovar Saeco Nina Bar

3.cena  Mikrovlná trouba s grilem Elektrolux EMM 21150 s

Všichni výherci budou do 3 pracovních dnů pořadatelem telefonicky či přes SMS kontaktováni prostřednictvím mobilního telefonního čísla, ze kterého přišla SMS zpráva pro doplnění dodací adresy výhry.. Kontaktování proběhne po skončení soutěže. Pokud se organizátorovi nepodaří spojit se s výhercem do 30 dní po skončení soutěžního kola, ztrácí soutěžící nárok na výhru a výhra automaticky připadá pořadateli.

Výhra může být výherci předána následujícími způsoby:
- zaslání přepravní službou po celé ČR (prostřednictvím České pošty, PPL apod.) Náklady spojené s poštovným a balným jdou na vrub pořadatele.
- po domluvě je možné osobní předání

Ceny budou výhercům předávány nejpozději do 4 týdnů soutěže, pouze za předpokladu splnění podmínek uvedených výše. Vlastnictví k výhře přechází na vítěze jejím doručením.

Přihlášením se do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito všeobecnými pravidly uvedených soutěží. Ceny není možné vymáhat právní cestou.

Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení, poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher. Pořadatel neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Výherci mohou své případné nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat přímo u osob uvedených v záručních podmínkách dle příslušných ustanoveních o odpovědnosti za vady cen podle občanského zákoníku.

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Zároveň soutěžící souhlasí s uveřejněním jeho Jména, Příjmení, města či okresu kde má trvalý pobyt a telefonního čísla (u tel čísla budou zakryta poslední tři čísla)

Vyobrazení cen na internetových stránkách soutěže nemusí vždy odpovídat skutečným cenám, které budou výhercům předány v případě výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo, aby výherci mohl předat cenu stejného druhu a kvality, v místě obvyklou ke dni výhry. Tzn. pokud cena uvedená na internetových stránkách bude nedostupná v uvedených parametrech produktu, výherce obdrží zpravidla cenu stejné značky, která bude mít základní parametry minimálně shodné či lepší.

Soutěž začíná 21.8.2010 a končí 30.11.2010
Platnost těchto obchodních podmínek je od 21.8.2010
kontakt: info@bydleni-360.czTOPlist