Přihláška za člena družstva
Přihláška za člena družstva

Družstvo LIPNO, se sídlem Dr.Steinera 2739 Kladno, IČO: 27064247 (dále jen družstvo)

 

Jméno a příjmení

(u právnické osoby název dle Obchodního rejstříku)

 

Rodné číslo (u právnické osoby IČO)

Telefon:

Trvalé bydliště dle průkazu totožnosti (u právnické osoby sídlo  dle Obchodního rejstříku)

Následující údaje pouze u fyzických osob

__________________________________________________________________________________

 

Stav:

Zaměstnavatel:

Adresa zaměstnavatele:
 
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

 

 

 


Přihlašuji se za člena družstva a prohlašuji, že


jsou mi známy stanovy družstva, v této přihlášce pravdivé údaje, budu oznamovat neprodleně družstvu všechny změny v údajích uvedených v této přihlášce, na základě smlouvy o převodu členských práv a povinností, kterou jsem uzavřel/a jako nabyvatel/ka s převodcem /tuto smlouvu přikládám/, žádám tímto o přijetí za řádného člena družstva dle čl. 3 odst. 4 Stanov družstva.

 

 

 

 


 

TOPlist