Souhlas vlastníka domu s podnájmem
Souhlas vlastníka domu s podnájmem

(podle § 719 Občanského zákoníku)


        Jako vlastník domu a pronajímatel bytu 2+1 s příslušenstvím v prvním patře domu č.p. 2058 ve Škroupově ulici v Teplicích, jehož řádným nájemcem je pan Jaroslav Vzor, r.č. 000000/0000, bytem Nová 12, 41501 Teplice souhlasím s přenecháním tohoto bytu do podnájmu. (..může být doplněno komu, případně odkaz na podnájemní smlouvu).
V Teplicích 1.10.1999

Jan Doubek.............................


Souhlas pronajímatele bytu (vlastníka domu) s podnájmem musí být písemný, jinak je podnájemní smlouva podle § 39 obč. zákoníku neplatná.


TOPlist