Vzory realitních smluv


  Portál Bydlení 360° Vám nabízí vzory realitních smluv zdarma ke stažení. Použijte tyto smlouvy dle vlastního uvážení k vlastním potřebám. Před použitím těchto smluv konzultujte Váš případ z právním poradcem. Za škody způsobené použitím smluv bez konzultace právního zástupce, nenese portál Bydlení 360° žádnou odpovědnost.


 

Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
 


Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
 
 

Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
 
 

Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
 
 

Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
 
 
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
Stáhnout: ( word.doc )
......................Kupní smlouva na koupi nemovitosti.                                                                                            


......................Kupní smlouva o prodeji nemovitosti                                                                                             


......................Smlouva o budoucí smlouvě kupní na převod nemovitosti (HÚ)                                                        
......................Dohoda o převodu členských práv a povinností člena družstva

......................Dohoda o převodu členských práv a povinností člena bytového družstva - nájem


......................Přihláška za člena družstva
.......................Nájemní smlouva o nájmu bytu


......................Smlouva o podnájmu bytu


......................Souhlas vlastníka domu s podnájmem
.
......................Návrh na vklad do katastru nemovitostí


......................Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva k nemovitostem
.......................Smlouva o nájmu nebytových prostor


......................Smlouva o nájmu nebytových prostor - rozšířená verze
.


......................Darovací smlouva (verze 1)
.


......................Darovací smlouva (verze 2)


......................Dohoda o výměně bytu předložená vlastníkům ke schválení


......................Návrh na zápis společenství vlastníků jednotek do Obchodního rejstříku


......................Plná moc k uzavření kupní smlouvy
..


......................Plná moc k zastupování před úřady
.


......................Smlouva o správě nemovitosti


TOPlist