K čemu je dobrá správa nemovitostí?

Majitelé nemovitostí se dnes a denně setkávají s problémy a povinnostmi, které vlastnictví domu přináší. Úklid domu, opravy v bytech nájemníků a běžná nezbytná údržba nemovitosti jako takové. Řada majitelů a družstev tyto záležitosti svěřuje firmám, které se správou nemovitostí zabývají. Jak ale vybrat tu správnou? Pojďme si povědět, co vlastně správa nemovitostí obnáší a jak zvolit správného dodavatele.

Správa nemovitostí

Nejprve je třeba definovat, co to vlastně správa nemovitostí je. Jedná se o soubor činností, které mají vést k bezproblémovému chodu nemovitosti a odstraňování překážek, které by takovému chodu bránily. V praxi to znamená, že subjekt provádějící správu nemovitosti dbá na funkčnost veškerých součástí nemovitosti (vodovod, elektřina, plyn atd.), zajišťuje běžnou údržbu (úklid, revize, běžné opravy…), vede účetní záznamy týkající se provozu nemovitosti a zastupuje vlastníka/y na úřadech a jiných organizacích. Majitel nemovitosti by měl mít možnost si vybrat, které z těchto služeb hodlá využívat. Spojení „by měl“, je v předcházející větě úmyslně, neboť není výjimkou, že subjekt nabízející správu nemovitosti, podmiňuje poskytování jakékoliv části služeb, využíváním i služeb ostatních

Kdo správu nemovitostí využije?

Správu nemovitostí využijí především vlastníci nemovitostí, kteří mají více bytových jednotek, v nichž bydlí různí nájemníci/vlastníci – tedy soukromí majitelé nebo družstva vlastníků. Správa nemovitostí je záležitost časově náročná a většina majitelů domů nemá dostatek času se jí plně věnovat. Důsledkem může být nedostatečné zajištění nezbytných kroků k bezproblémovému provozu nemovitost a v neposlední řadě výrazné zvyšování nákladů. Zbytečně vynaložené prostředky by přitom mohly být využity mnohem efektivněji.

Úspora času i peněz

Svěření správy nemovitosti do rukou externí společnosti prokazatelně snižuje náklady na provoz o 10-30%. Proč tomu tak je? Kvalitní firma, nabízející tyto služby, má tým zaměstnanců, kteří pracují v její režii a dovedou pokrýt celé spektrum prací, které jsou se správou nemovitostí spojené. Pokud například praskne vodovodní potrubí ve zdi, vyšle společnost současně opraváře vodovodu a zedníka. Logicky je to levnější, než pokud by majitel nemovitosti sháněl tyto dva řemeslníky samostatně, u dvou různých společností. Kvalitní společnost, zabývající se správou nemovitostí, vám samozřejmě zajistí i další služby:

  • úklid nemovitosti
  • svoz odpadu
  • malířské služby
  • vedení účetnictví a ekonomickou agendu
  • veškeré řemeslné práce

Jak vybrat tu správnou společnost?

Především si zjistěte, jestli má vámi vybraný dodavatel dostatek zkušeností. Zeptejte se, které nemovitosti již spravuje, a ověřte si kvalitu u jejích zákazníků. Zjistěte si ceny a rozsah služeb, které vám společnost nabízí – dejte přitom pozor na skryté náklady. Důležité je vědět, jestli firma nabízené služby opravdu dokáže zajistit sama (nebo alespoň z větší části), nebo zda se staví do role zprostředkovatele a služby ve skutečnosti provádí třetí osoba – v takovém případě byste nejspíš náklady neušetřili.