Zázračná barva která čistí vzduch, je tady!

Interiérová barva, která aktivně snižuje koncentraci škodlivin v ovzduší? Skutečnost nebo utopie? Díky objevu českých vědců se tato zázračná barva stala faktem. Barva s příměsí oxidu titaničitého využívá princip fotokatalýzy a čistí tak vzduch kdekoliv.

V březnu roku 2008 firma Rokospol, a.s. uvedla na trh produkt Detoxy Color. Pod tímto názvem se skrývá nátěrová barva, která svou aplikací umožňuje aktivní redukci koncentrace škodlivin v ovzduší. Tato barva obsahuje aktivní látku – fotokatalytický oxid titaničitý (TiO2). Když na oxid titaničitý posvítíte světlem, rozloží veškeré organické látky v okolí na neškodný oxid uhličitý a vodu.

Samotný prášek fotokatalytického oxidu titaničitého se skládá z jednotlivých kuliček, které mají přesně definovanou strukturu, pravidelný tvar a obrovský povrch. Proto najednou pohltí velké množství jedovatých látek a rozloží veškeré organické látky ve svém okolí.

I když je fotokatalytický efekt znám již léta, teprve nyní se podařilo tohoto efektu využít nejen pro exteriérové nátěrové hmoty aktivované ultrafialovým zářením, ale také pro nátěrové hmoty interiérové, v nichž se aktivní fotokatalytická látka aktivuje viditelným světlem. Výsledkem je významná redukce koncentrace škodlivých látek v těchto uzavřených prostorách. Jedinou podmínkou funkčnosti je přítomnost denního světla.

Praktické využití pro člověka

Speciálně upravený oxid titaničitý působí dezinfekčně, má bělící i čistící účinky a působí také změny smáčivosti povrchu. Povrch ošetřený oxidem titaničitým pak může například lapat ze vzduchu oxidy dusíku, sklo automobilů se nepokryje mastnotou ani prachem a zachová si průhlednost i za deště. V Tokiu bylo dokonce otevřeno muzeum vystavující materiály upravené oxidem titaničitým.

V České republice začala podobné materiály vyrábět rakovnická firma Lasselsberger, v tuto chvíli jde především o keramické dlaždice se speciálními povrchy. František Peterka, ředitel “Centra pro aplikace TiO2 fotokatalýzy” ve společnosti ATG Praha uvedl, že následně by tato technologie mohla být kombinována s nanovláknovými textiliemi patentovanými Technickou univerzitou v Liberci.

Barvou Detoxy Color malují i umělci

Umělec Zdeněk Daněk maluje tzv. “aktivní obrazy” pomocí zmíněné barvy na bázi TiO2, která využívá fotokatalýzu k rozkladu škodlivých sloučenin v ovzduší. Natřít lze různé povrchy, avšak Zdeněk Daněk jimi přímo maluje své obrazy. Umělci se často snažili pozitivně ovlivňovat svoje okolí, ale i díla vytvářená s nejlepším úmyslem mnohdy zůstávají toxickým odpadem. Obraz, který vytvořil Z. Daněk, je sice ze své podstaty materiální, nicméně posílený o interaktivní rozměr: získává novou funkci, není pasivní a dokáže sám fyzicky proměňovat okolí.

Zdeněk říká: “Já myslím, že v dnešní době je už důležité zvažovat každou činnost, kterou člověk dělá, že se nějak promítá na tom životním prostředí. Mně se líbí, že se vzdám klasické techniky, toho oleje, který mi skýtá víc možností, a maluju touhle barvou, která má větší ideační hodnotu.”

Také náměty Zdeňkových obrazů jsou ekologické. Znečištěné ovzduší, kácení pralesů, přírodní energie nebo portréty vyhubených zvířat. Průmysloví výrobci barev s oxidem titaničitým uvádějí, že běžná natřená místnost se vyčistí od škodlivých látek za osm hodin.

Závěrem

Člověk má rád pohodlí a je téměř závislý na materiálním blahobytu. To není zadarmo. Prostor moderního člověka je naplněn jeho neviditelným odpadem, kterému nelze uniknout. Vzduch, který dýcháme obsahuje řadu škodlivin, které mají svůj původ ve věcech, které člověk sám vytvořil. Tento vzduch dýcháme a vystavujeme se postupně sílícímu vlivu negativní chemie na náš organismus. Vzduch obsahuje toxické a škodlivé látky, které svou intenzitou ukazují na vážný stav zamoření. To vše člověka bezprostředně ohrožuje.V populaci narůstají počty alergiků obrovským tempem. Otázka, která se zde nabízí – může s tím člověk něco udělat?