Kde má Vaše nemovitost slabá místa?

Většina kupujících se zajímá o stav, v jakém se Vaše nemovitost nachází. Ještě před rozhodnutím o koupi nemovitosti chtějí zhodnotit, v jakém stavu se nachází. Pokud to nedokážou sami, tak si většinou přizvou někoho, kdo jim s tím pomůže. Obvykle jsou to profesionální inspektoři nebo známí, kteří spatří problém hned na začátku a jsou také nápomocni při stanovení ceny potřebné na jejich opravy. Abyste se však vyhnuli zdlouhavým prohlídkám a nepříjemným otázkám, můžete proces urychlit důkladnou analýzou stavu Vaší nemovitosti a udělat tak nezbytná opatření ještě předtím, než nemovitost nabídnete k prodeji. Při inspekci nemovitosti se zájemci zaměřují na více míst, zdá se ale, že na některá si obzvláště potrpí. V našem článku se dovíte, které to jsou.

Vlhkost a plíseň

Plíseň, vlhké zdi a zatuchlý vzduch vystraší většinu zájemců. Obzvláště teď, kdy je toxická černá plíseň středem pozornosti kupujících. Vaše šance, že dostanete akceptovatelnou nabídku za nemovitost s tímto druhem plísně, se rovná téměř nule. Ale i s běžnou plísní byste se měli vypořádat co nejdříve a zbavit se zdroje problému. K velmi problematickým se řadí i vlhké sklepy a půdní prostory. Zatuchlý zápach signalizuje, že je něco v nepořádku. Zájemci a inspektoři si dobře prohlédnou zdi a podlahy a budou pátrat po známkách plísně a hniloby. Může se stát, že použijí speciální měřič vlhkosti, který stanový množství vlhkosti v těchto prostorech z důvodu prevence chátrání budovy a přivábení škůdců.

  • přikryjte všechnu odhalenou zeminu ve sklepě igelitem, což pomůže udržet vlhkost na minimu.
  • většina úniků vody ve sklepech je výsledkem nedostatečného odtoku vody z povrchových do hlubších vrstev.
  • ujistěte se, že dešťové okapy ústí do odpadového kanálu anebo pryč od domu a nevypouští vodu na zeď nebo do základů.
  • ověřte si, zdali je odpadová roura průchozí a nevrací odpadní vodu zpět k základům domu.
  • pokud máte kolem domu dešťové kanálky, ujistěte se, že jsou vyspádované směrem od domu.

Pokud má Vaše nemovitost problém se základy a nemůžete si dovolit jejich opravy, měli byste snížit cenu domu předem s vyrozuměním, že tato cena přihlíží na cenu odstranění tohoto problému. Další možnost je vyžádání povolení na rekonstrukci od kupujícího po podpisu kupní smlouvy

Střechy a komíny

Rozpadající se šindele nebo jiné střešní krytiny jsou jednou z prvních věcí, kterou zájemci a inspektoři zaregistrují. Pokud jsou materiály pod střešní krytinou zrezivělé nebo prohnilé, můžete si být jisti, že si kupující uplatní nárok na snížení ceny, pokud již nebyla kvůli tomuto nedostatku upravena předem .
Také se ujistěte, že odtok vody kolem komínu je vodotěsný a že do komínu neproniká dešťová voda. Nezapomeňte si taktéž ověřit bezpečnost krbu nebo ohniště.

Kanalizace a rozvody vody

Odstraňte všechny úniky vody ještě před prohlídkou. Prosakující odpady, kapající kohoutky a protékající toalety nejen že odradí Vaše zájemce, ale také odvedou Vaše těžce vydělané peníze do kanálu. Proto neotálejte s opravami a nespoléhejte na to, že to inspekce neodhalí. Opravdoví odborníci si taktéž ověří tlak vody tím, že najednou pustí několik vodovodních kohoutků a k tomu třeba myčku na nádobí anebo spláchnou toaletu. Nejsnazší způsob, jak zjistíte, jestli Vaše toaleta propouští vodu, je, že do nádržky s vodou nasypete potravinářské barvivo. Pokud se do deseti minut barva objeví v míse, toaleta protéká.

Nekvalitní elektrické rozvody

Pokud Vaše nemovitost patří k těm starším, může se stát, že rozvody elektřiny budou zastaralé nebo nevhodné na dnešní zatížení. Nejen z bezpečnostního hlediska byste ještě před samotnou prohlídkou měli zjistit, jak to s elektroinstalací vypadá. Při inspekci si zájemce může vyžádat zapnutí většího množství spotřebičů a bude měřit výkyvy v napětí. Zkontrolovat by se měly také zásuvky. Pokud jsou nefunkční anebo špatně zapojené, dobrá inspekce to odhalí.

Na co nezapomenout před samotnou inspekcí

Udělejte všechno ve Vašich silách, abyste dostali nemovitost do dobré kondice ještě předtím, než ji nabídnete k prodeji. Pak už na to pravděpodobně nebudete mít čas. Úpravy na poslední chvíli můžou také prozradit zájemcům, že je něco v nepořádku.
Nenechte se odradit, pokud inspekce odhalí pár nedostatků. Zapamatujte si, že záznam z prohlídky není seznam přání zájemce.

Důkladně si prostudujte kupně-prodejní smlouvu. Měly by v ní být obsaženy všechny systémy (voda, kanalizace, el. rozvody), které by měly být v pořádku při její uzavírání. Jestli je střecha starší, ale přesto neteče a je v dobrém stavu, tak by s tím kupující neměl mít problém. To platí i pro starší bytové zařízení.

fermakleri.cz banner